Запитання спеціалісту
Записатися на прийом
+38 (0372) 58-55-11
всі контакти
UA
НАМ 20 РОКІВ
Записатися
на прийом
Запитання спеціалісту

+38 (0372) 58-55-11 +38 (066) 63 04 050

+38 (0372) 90-92-00 +38 (096) 40 40 405

+38 (093) 06 03 364

м. Чернівці, вул. В. Трепка (О. Боярка), 1а

Шкала ступеню вираженості еректильної дисфункції
«Міжнародний індекс» еректильної функції МІЕФ-5

Для визначення результату дайте відповідь на всі запитання тесту:

Як часто у Вас виникала ерекція при сексуальній активності за останній час?
Майже ніколи або ніколи
Рідко (рідше ніж у половині випадків)
Інколи (майже в половині випадків)
Часто (більше ніж в половині випадків)
Майже завжди або завжди

Як часто за останній час ерекція, що у Вас виникала, була достатньою для введення статевого члена (для початку статевого акту)?
Майже ніколи або ніколи
Рідко (рідше ніж у половині випадків)
Інколи (майже в половині випадків)
Часто (більше ніж в половині випадків)
Майже завжди або завжди

При спробі статевого акту як часто у Вас вдавалося здійснити введення статевого члена (розпочати статевий акт)?
Майже ніколи або ніколи
Рідко (рідше ніж у половині випадків)
Інколи (майже в половині випадків)
Часто (більше ніж в половині випадків)
Майже завжди або завжди

Як часто за останній час Вам вдавалося зберегти ерекцію після початку статевого акту?
Майже ніколи або ніколи
Рідко (рідше ніж у половині випадків)
Інколи (майже в половині випадків)
Часто (більше ніж в половині випадків)
Майже завжди або завжди

Наскільки важко було зберегти ерекцію протягом і до кінця статевого акту?
Майже ніколи або ніколи
Рідко (рідше ніж у половині випадків)
Інколи (майже в половині випадків)
Часто (більше ніж в половині випадків)
Майже завжди або завжди

Еректильна дисфункція (ЕД) - це нездатність досягати адекватної ерекції статевого члена і підтримувати її, що обмежує або робить неможливим задовільним статеве спілкування. Ця проблема стала актуальною вже не одну сотню років тому. Приблизно в 400 м до нашої ери Гіппократ зробив припущення про те, що "надмірна заклопотаність чоловічими обов'язками і відсутність жіночої привабливості" є етіологічними факторами розвитку імпотенції. З тих пір при лікуванні ЕД були апробовані багато лікарських засобів і методів. Вісімдесяті роки ХХ століття ознаменувалися виходом на більш якісний рівень лікування даної патології. Р.В. Беленда запропонував терапію локальним негативним тиском (ЛОД-терапія), R.Virag - інтракавернозні ін'єкції вазоактивних препаратів, реваскуляризацію статевого члена - Michal, Virag, Hauri, Ковальов та інші, Scott - протезування статевого члена.
В діагностиці ЕД для полегшення її виявлення, моніторингу та контролю коригувальних заходів розроблено опитувальник (шкала МКФ).
Також в діагностиці ЕД все частіше використовуються такі відносно нові методи дослідження, як моніторинг нічної пенильної тумесценції (НПТ-тест) за допомогою приладу "RigiScan". Тест "RigiScan" витісняє такі НПТ-тести, як Снеп-Гейдж і тест "поштових марок", внаслідок його більшої точності та достовірності. Крім цього, до плану обстеження можуть входити такі діагностичні процедури:
1) дослідження гормонального статусу;
2) визначення пенобрахіального індексу;
3) ін'єкція фармакологічного агента і CIS-тест;
4) імпедансна плетизмографія статевого члена (реофалографіі);
5) доплерометрія, фармакодоплерографія;
6) вивчення гемодинаміки статевого члена за допомогою навколоінфрачервоного випромінювання;
7) кавернозометрія, кавернозографія, фармакокавернозометрія;
8) спонгіозографія;
9) перфузійна штучна ерекція;
10) артеріографія статевого члена.
Лікування ЕД включає консервативні та інвазивні методи.
Консервативні методи лікування:
1 Медикаментозна терапія. Йохімбін, фентоламін, Тразідон блокатори 2 - адренорецепторів, що викликають розширення периферичних судин. Вважається, що вони стимулюють приплив крові до кавернозних тіл. Їх застосування рекомендується при психогенній імпотенції. В 1994 був синтезований препарат силденафілу цитрат. При подальшому вивченні ефектів інгібіторів фосфодіестерази були розроблені Тадалафіл і Варденафил. Препарати, що застосовуються при лікуванні гормональної ЕД: синтетичні гормональні препарати.
2 ЛОД-терапія (терапія за допомогою апарату для створення локального низького тиску) показана при різних варіантах синдрому судинної недостатності еректильної складової копулятивної функції, а також при психогенній імпотенції. Терапевтичний ефект пов'язаний зі значною стимуляцією кровообігу, лімфообігу, локальної активізацією обміну речовин і підвищенням оксигенації тканин статевого члена.
1. інтракавернозне введення вазоактивних препаратів слід застосовувати під контролем спеціаліста і тільки після відсутності ефекту від медикаментозної терапії.
Інтракавернозні ін'єкції застосовуються:
1) при психогенній та органічній ЕД;
2) в комбінації з ЛОД-терапією;
3) після операцій на судинах статевого члена і реконструктивних оперативних втручань на статевих органах.
Після ін'єкції вазоактивного препарату відбувається фармакологічна ініціація біохімічного механізму ерекції в кавернозні тканини. Внаслідок локальної релаксації гладком'язових елементів і вазодилатації в зоні ін'єкції відбувається активація ендотеліальних релаксирующих факторів (вазоінтестінальний пептиду, простагландинів, оксиду азоту) і прогресуюче збільшення ділянки регіональної релаксації. Існує велика кількість препаратів, які індукують ерекцію. До них відносяться: папаверин, фентоламін, PGE1, атропін, феноксибензаміном, моксіліт, VIP, лінзідоміцін та інші. Найбільш безпечним і ефективним препаратом з цієї групи є простагландин PGE1. З метою потенціювання фармакологічної дії, зниження частоти побічних ефектів і вартості лікування застосовуються комбінації вазоактивних препаратів. Поєднання папаверину і фентоламина називають біміксом, а комбінацію папаверину, фентоламина і PGE1 - трімікс. Хоча інтракавернозние ін'єкції вазоактивних препаратів високоефективні, однак вони не вирішують всіх проблем пацієнта.
2 Хірургічні методи корекції та лікування ЕД.
а) Оперативне лікування венозної недостатності.
Патологічний венозний дренаж спостерігається приблизно у 30% хворих з ЕД. Він може проходити по декількох системах: 1) поверхневі тильні вени; 2) глибокі тильні вени; 3) бульбоуретральні вени; 4) вени кавернозних тіл. Всі венозні системи утворюють між собою виражені анастомози. Цим пояснюється низька ефективність лікування при даній патології. Ще в 1902 році Wotton проводив перев'язку глибокої тильної вени статевого члена з метою усунення патологічного венозного відтоку з кавернозних тіл. Проте через погані віддалені результати цей вид операцій тимчасово втратив актуальність. У вісімдесятих роках зріс інтерес до них та відновлення їх застосування на практиці. Значну інформативність для діагностики патологічного венозного дренажу несе рентгеноконтрасна кавернозографія. Це дослідження дозволяє вибрати оптимальний вид операції. В даний час застосовуються такі оперативні втручання: спонгіолізіс, лігування ніжок статевого члена, ендоваскулярна емболізація вен статевого члена, лігування і резекція корпоральних і емісарних вен. Багато авторів відзначають низьку ефективність веноокклюзівной терапії (до 50-60%).
б) Оперативне лікування артеріальної недостатності.
Проведені ангіографічні дослідження у хворих з резистентними до терапії формами ЕД дозволили виявити, що оклюзійні пошкодження артеріального русла займає провідне місце в етіології ЕД. Зони артеріального кровопостачання статевого члена, уражаються: гирло внутрішньої клубової артерії, місце проходження внутрішньої статевої артерії через канал Алькока і місце біфуркації внутрішньої статевої артерії на кавернозную артерію і тильну артерію статевого члена. У переважній більшості випадків у хворих виявляється поєднане пошкодження цих судин і дуже часто уражається аорто-клубовий сегмент (синдром Леріша). В 1923 Рене Леріш зазначив взаємозв'язок між наявністю ЕД і зменшенням притоку крові до кавернозних тіл, також він описав клінічний синдром (болі в області сідниці, еректильна дисфункція, а також тимчасова кульгавість). В діагностиці даного виду ЕД провідне місце займають: реофалографіі, допплерометрия, фармакодоплерометрія, селективна артеріографія. Операції, які застосовуються при лікуванні ЕД внаслідок артеріальної недостатності: операція Ковальова, Michal, Michal II, Sharlip, Hauri, Crespo, Furlow-Fisher, Virag I, Virag II, Virag III, Carmignani. Ефективність артеріального мікросудинного шунтування дуже варіабельна (від 20 до 80%) і залежить від якості діагностики, принципу відбору пацієнтів і типу операції.
в) імплантація протезів статевого члена.
Критерії відбору пацієнта на протезування статевого члена: ЕД органічного характеру протягом більш 1 року і резистентність до всіх інших способів лікування. У хворого має бути збережена чутливість статевого члена, лібідо, здатність відчувати оргазм, а також збережена еякуляторного функція. На сьогоднішній день є 4 покоління протезів: 1) полужесткие; 2) пластичні; 3) механічні; 4) надувні (одно, двох, трикомпонентні). Висока ефективність імплантації протезів обумовлена якісними аллопластическими матеріалами, надійністю і досконалістю конструкції сучасних протезів, а також індивідуальним підходом до пацієнта. Відновлення статевої функції відбувається більш, ніж в 90% випадків. Найбільшою проблемою в імплантації пенільних протезів є інфекційні ускладнення. Протезування статевого члена на сьогоднішній день є завершальним етапом лікування ЕД, а це значить, що при невдалому результаті оперативного лікування, застосування іншого альтернативного методу відновлення статевої функції неможливо.
До відновлення статевої функції у кожного пацієнта необхідно підходити індивідуально, починаючи з менш інвазивних методів лікування, за необхідності в процесі корекції ЕД повинні брати участь сексопатологи, ендокринологи, невропатологи та інші фахівці. Наприкінці ХХ століття значним досягненням став розвиток фармакологічного лікування ЕД. В минулому найбільш ефективною терапією було інтракавернозне введення вазоактивних препаратів, але з виникненням нових високоефективних пероральних медикаментозних засобів відбулися зміни в алгоритмі лікування ЕД. В даний час продовжується розробка нових фармакологічних препаратів, які можуть активувати або інтегрувати механізми ерекції з метою їх посилення. Подальше удосконалення існуючих методів діагностики та розробка нових сприяє більш досконалій діагностиці етіологічних факторів розвитку ЕД. Сучасний рівень діагностики та лікування ЕД дозволяє значно поліпшити якість життя пацієнтів в переважній більшості випадків.

Ми в соціальних мережах:


Наш колектив:
Показати весь колектив
Фотогалерея:
РОЗСИЛКА:

Підпишіться та отримуйте першими інформацію про наші новини, акції, спеціальні пропозиції та поради

ПІДПИСАТИСЯ
Графік роботи:
пн|вт|ср|чт|пт|сб|нд
пн: 9 00 - 17 00
вт: 9 00 - 17 00
ср: 9 00 - 17 00
чт: 9 00 - 17 00
пт: 9 00 - 17 00
сб: вихідний
нд: вихідний
Новини клініки:
Дивитися всі новини
16 січня 2018

Чому чоловіків так складно змусити обстежитися?

Традиційно, в нашому суспільстві прийнято вважати «винною» жінку, якщо парі не вдається завагітніти. Статистика – річ невблаганна, саме жінка в першу чергу звертається по допомогу та проходить необхідне обстеження, коли вагітність не наступає. Саме жінка прагне першою з’ясувати причину безпліддя. Детальніше
28 грудня 2017

Рідкісний випадок

2017 рік був дуже насичений та цікавий! Останніми днями хірурги Медичного центру провели унікальну операцію, яка тривала до години часу. Детальніше
20 грудня 2017

ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: ультразвук в акушерстві та гінекології

15-16.12.2017 в Києві був проведений майстер-клас "ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: ультразвук в акушерстві та гінекології". Детальніше
30 листопада 2017

Ведення вагітності знижка -10%

Любі жінки, у Вас є унікальна можливість скористатися вигідною пропозицією від Медичного центру та отримати знижку 10% на програму ведення вагітності при взятті на облік з 01.12 по 31.12.2017 року. Детальніше
30 листопада 2017

Знижка -25% на первинні консультації

Отримайте знижку 25% з 01.12 по 31.12.2017 року на первинні консультації спеціалістів: гінеколога, репродуктолога, уролога, мамолога. Детальніше
20 листопада 2017

Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики

16-17.11.2017 р. Івано-Франківським національним медичним університетом була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики». Спеціалісти Медичного центру також поділилися власним досвідом. Детальніше
14 листопада 2017

Конгрес казахстанських репродуктологів

9-11.11.2017 відбувся IX міжнародний конгрес КАРМ "Сучасні підходи в лікуванні безпліддя. ДРТ: справжнє та майбутнє" в м. Астана, Республіка Казахстан. Детальніше
3 листопада 2017

Наукові форуми

02-03.11.2017 р. в Києві відбулися ІІІ міждисциплінарний науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології» та науково-практична конференція «Гінекологічні хвороби. Чи існує незачинене вікно можливостей?». Детальніше
1 жовтня 2017

Вагінальна і лапароскопічна гістеректомія: «за» чи «проти»

25-27.10.2017 проф. І.З.Гладчук провів майстер-клас «Вагінальна і лапароскопічна гістеректомія: «за» чи «проти». Детальніше
1 листопада 2017

Створення неовагіни (штучної піхви) лапароскопічним доступом

Фахівці медичного центру проф. Олександр Юзько та лікар акушер-гінеколог Анаталій Андрієць сумісно з д. мед. н. Андрієм Григоренком (клініка «Інномед») провели унікальні реконструктивно-пластичні операції по формуванню неовагіни (піхви) виключно лапароскопічним доступом. Детальніше

Наша адреса:

Україна, м.Чернівці,
вул. В. Трепка (О. Боярка), 1а

Інше:

e-mail:reprod.cv@gmail.com

Контактні телефони:

тел./факс:+38 (0372) 58 55 11 тел./факс:+38 (0372) 90 92 00 моб.:+38 (066) 630 40 50 моб.:+38 (096) 404 04 05 моб.:+38 (093) 060 33 64

Copyright © 2007-2018, Медичний центр лікування безпліддя

Ліцензія МОЗ України АВ № 554346 від 30.08.2010 р.

Сайт розроблено в Студії COM.CV.UA

Розробка віртуального 3д туру - 3д.укр

карта сайта
phone
close

Зателефонувати Вам?

Наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом!

Для замовлення дзвінка, будь ласка, заповніть форму і натисніть кнопку Замовити дзвінок

person
phone